• امور اعضاء و نظارت بورس انرژی ایران، در سال 98 بازارهای بورس انرژی ایران شاهد انجام معاملاتی به ارزش بیش از 537 هزار میلیارد ریال بوده‌اند که در مقایسه با…