شرکت سایپا آذین در دوره عملکرد یک سال اخیر منتهی به 29 اسفند ماه 96 از یک سو توانست از زیان دهی خارج شود و به سود عملیاتی دست یابد و از سوی دیگر سود خود را نسبت به آخرین گزارش عملکرد میاندوره ای کاهش داد.

به گزارش اکوناپرس، این مجموعه قطعه ساز با سرمایه یک هزار و 322 میلیارد و 846 میلیون ریال در حالی که در سال مالی 95 مبلغ 24 ریال زیان به ازای هر سهم محقق ساخته بود، در سال مالی 96 به سود هر سهم 32 ریالی دست یافت. این در حالی است که "خاذین" در صورت های مالی عملکرد 9 ماهه سال مذکور تحقق 62 ریال سود را ثبت کرده بود و در بودجه مالی بر اساس عملکرد نیمه نخست سال 96 مبلغ 15 ریال سود هر سهم برآورد کرده بود.

درآمدهای عملیاتی شرکت سایپا آذین در دوره عملکرد 9 ماهه سال جاری دو هزار و 463 میلیارد و 576 میلیون ریال و در دوره 12 ماهه همان سال سه هزار و 546 میلیارد و 57 میلیون ریال اعلام شده است.

در این بین، محسن چرومی، مدیر عامل شرکت سایپا آذین در خصوص تعدیل مبلغ فروش این مجموعه در صورت های مالی توضیح داد و گفت: در خصوص مبلغ 232 میلیارد ریال مابه التفاوت تعدیل قیمت های مواد اولیه و تاثیرات نرخ ارز و سایر نهاده های تولید در بهای تمام شده محصولات، مبلغی تحت عنوان مابه التفاوت از سوی کارفرمای اصلی یعنی شرکت سازه گستر سایپا به این شرکت تخصیص می یابد.

وی افزود: مبلغ تخصیصی سال جاری در مجموع 232 میلیارد ریال بوده که فرایند تبدیل آن به الحاقیه قراردادهای فروش از طریق شرکت سازه گستر سایپا در حال انجام است و جزئیات تاثیر این مبلغ در نرخ های فروش هر یک از محصولات در صورت های مالی حسابرسی شده لحاظ شده که در این خصوص اطلاع رسانی می شود.