شرکت های پتروشیمی جم و بانک پارسیان اقدام به شفاف سازی کردند.

به گزارش اکوناپرس، شرکت پتروشیمی جم نامه شفاف سازی مبنی بر اصلاح و برگشت هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی شده را روانه کدال کرد و بانک پارسیان نیز تغییر زیان براوردی برای سال مالی 97 به سود را افشا کرد.

بدین ترتیب مجتمع پتروشیمی جم در نامه توضیحات خود اعلام کرد که براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه برگزارشده در تاریخ 21 تیر ماه جاری هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی شده به مبلغ سه هزار و 778 میلیارد و 614 میلیون ریال در صورت های مالی منتهی به 29اسفند ماه 96 مربوط به شرکت گسترش تجارت پارس سبا در صورت های مالی سه ماهه اول سال97 اصلاح و برگشت داده می شود. همچنین درصد تعدیل سنواتی نسبت به سود انباشته ابتدای دوره  17.87 درصد محاسبه می شود.

علاوه بر این، بان پارسیان زیان برآوردی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 به مبلغ 471 میلیارد و 323 میلیون ریال را به 903 میلیارد و 791 میلیون ریال تغییر داد. این بانک عمده دلیل جهش قابل توجه سودآوری خود را کنترل هزینه های عمومی و اداری و وصول مطالبات اعلام کرده است.