گفته می شود در شهرداری سلماس ماشین هایی که برای پرس کردن زباله ها از آن استفاده می کنند حیوانات و سگ های خیابانی را در آن انداخته و این حیوانات نیز در این ماشین های مخصوص پرس زباله دچار سرنوشت تلخ و درناکی می شوند این حیوان آزاری و خشونت در حق حیوانات شیوه درستی نیست.

فجیع ترین روش سگ کشی توسط شهرداری سلماس + عکس 16+

​​​​فجیع ترین روش سگ کشی توسط شهرداری سلماس + عکس 16+

فجیع ترین روش سگ کشی توسط شهرداری سلماس + عکس 16+

فجیع ترین روش سگ کشی توسط شهرداری سلماس + عکس 16+

فجیع ترین روش سگ کشی توسط شهرداری سلماس + عکس 16+

 

پایگاه خبری رکنا و فردا محتوا و مستندات این اتفاق را تایید و تکذیب نمی کند و در حال تحقیقات است!