به گزارش اکونا پرس،
به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جلسه مشترک نحوه اجرای طرح اقدام ملی مسکن برای حمایت از کارگران و زنان سرپرست خانوار کارگر و بازنشستگان با حضور ابراهیم صادقی فر معاون  فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و میر محمد غراوی معاون عمرانی استانداری گلستان برگزار شد. 
در این جلسه  حسین محبوبی مدیرکل مسکن و شهرسازی و سید محمد حسینی  مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان ازتامین  100 صدرصد زمین مورد نیاز برای کارگران ثبت نام کننده در طرح اقدام ملی مسکن در این  استان خبر دادند.