به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، حبیب رضا هادیان مدیرعامل شرکت مجتمع معادن مس تکنار در این خصوص گفت: پنجمین مرحله عملیات آتشباری در تک ۳ معدن، یال های شمالی و شرقی در کمتر از ۲۰ روز از مرحله قبلی با موفقیت صورت گرفت و ماحصل آن دستیابی به ۵۰ هزار تن ماده معدنی شامل ۷ هزار تن ماده معدنی با عیار ۰.۳۵ درصد و مابقی کم عیار است.

مدیرعامل مجتمع معادن مس تکنار نبود تجهیزات را یکی از چالش های پیش رو عنوان کرد و افزود: در عملیات آتشباری، ما به اجبار از پیمانکاران استفاده می کنیم و در واقع ۶۰ درصد قیمت تمام شده عملیات آتشباری شامل حفاری و حمل و نقل می شود.

وی در ادامه گفت: شرکت مجتمع معادن مس تکنار، توانست ۶۴ درصد سود پیش بینی شده در بودجه سال جاری را در شش ماهه اول محقق کرده و در ۹ماهه امسال نیز مبلغی بالغ ۱۳هزار و ۶۸۰ میلیون ریال سود داشته باشد.