به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، در چهارمین جلسه علنی دوره ششم شورای شهر تهران، سه نفر از اعضای شورا برای عضویت در شورای اسلامی شهرستان تهران، سه نفر از اعضای شورا برای عضویت در شورای اسلامی شهرستان ری و سه نفر از اعضای شورا برای عضویت در شورای اسلامی شهرستان شمیران کاندید شدند که به شرح ذیل مورد تایید و انتخاب اعضا قرار گرفتند:

برای شهرستان تهران: مهدی چمران، علیرضا نادعلی و مهدی اقراریان کاندید شدند که به رای گذاشته شدند و با ۱۹ رأی موافق اعضا انتخاب شدند.

برای شهرستان ری: پرویز سروری، جعفر شربیانی و سید احمد علوی کاندید شدند که به رای گذاشته شده و با ۱۹ رای موافق انتخاب شدند.

برای شهرستان شمیران نیز سید محمد آقامیری، احمد صادقی و نرگش معدنی پور کاندید شده که  با ۱۹ رای موافق انتخاب شدند.