هزینه خرید دستگاه های تصفیه آب صنعتی مبلغ قابل توجهی است و به همین دلیل نگهداری از دستگاه اهمیت زیادی دارد. برای نگهداری از دستگاه های تصفیه آب صنعتی باید روش نگهداری از بخش های مختلف آن را بدانیم. در این مقاله با هم به بررسی مهم ترین پارامترها در نگهداری از دستگاه های آب شیرین کن صنعتی می پردازیم.

1- پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس

بخش پیش تصفیه سیستم های تصفیه آب صنعتی یکی از مهم ترین بخش های دستگاه است، که حفاظت از آن در افزایش طول عمر فیلترهای ممبران و عملکرد کلی سیستم بسیار تاثیر گذار می باشد.

2- بک واش و شستشوی فیلترهای پیش تصفیه

فیلترهای پیش تصفیه شامل فیلترهای کربنی و شنی بعد از مدتی استفاده با مواد آلاینده موجود در آب اشباع می شوند. در این زمان باید از طریق اجرای عملیات بک واش آلاینده ها را از بستر سیلیس یا کربن داخل مخزن فیلتر خارج کرده و آن را برای استفاده مجدد آماده کنیم. اجرای عملیات بک واش با استفاده از شیر مخازن انجام می شود، که در دو نوع دستی و اتوماتیک تولید می شوند.

3- تعویض به موقع مواد شیمیایی پیش تصفیه

کربن فعال و سیلیس استفاده شده در داخل فیلترهای کربنی و شنی بعد از مدتی استفاده دیگر حتی با اجرای عملیات بک واش نیز احیا نمی شوند و باید آنها را با مواد جدید جایگزین کرد. مدت زمان لازم برای تعویض بستر داخل فیلترهای پیش تصفیه به نوع و کیفیت آب ورودی بستگی دارد.

4- تعویض به موقع فیلترهای میکرونی

در دستگاه های تصفیه آب صنعتی، بعد از فیلترهای پیش تصفیه، برای حذف ذرات معلق باقی مانده در آب و جلوگیری از رسیدن آنها به فیلتر ممبران، از فیلترهای میکرونی یا همان فیلترهای الیافی استفاده می شود. فیلترهای الیافی نیز بعد از مدتی استفاده؛ معمولا 3 تا 6 ماه، با مواد و ذرات معلق موجود در آب خوراک اشباع شده و دچار گرفتگی می شوند. در این زمان باید نسبت به تعویض هر چه زودتر آنها اقدام کنید، در غیر این صورت با ورود ذرات معلق به ممبران این فیلتر دچار آسیب جدی می شود.

5- تزریق آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت یک ماده جدایی ناپذیر از سیستم تصفیه آب RO می باشد. در صورتی که از آنتی اسکالانت همزمان با راه اندازی سیستم استفاده نشود، فیلترهای ممبران دچار گرفتگی شده و از بین خواهند رفت. برای استفاده از آنتی اسکالانت نیز دو مورد مهم انتخاب نوع مناسب و تزریق دوز مشخص اهمیت زیادی دارد.

6- بررسی مداوم کیفیت آب ورودی

آب و کیفیت و هم چنین دمای آن برای ورود به سیستم تصفیه آب صنعتی RO، باید به طور مداوم چک شود، تا مطمئن شوید که ماهیت آن با توجه به شرایط مختلف محیطی و تغییرات آب و هوا تغییری نکرده باشد.

7- حذف کلر در پیش تصفیه

فیلتر ممبران تصفیه آب صنعتی در برابر کلر و عوامل اکساینده بسیار آسیب پذیرند و دچار خرابی کامل می شوند. برای حذف کلر در پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب صنعتی، از بی سولفیت سدیم استفاده می شود. نکته مهم در استفاده از بی سولفیت سدیم، تزریق میزان مناسبی از آن می باشد، زیرا تنظیم میزان دوز تزریقی این ماده به آب کار ساده ای نیست.

8- رزین های تبادل یونی

رزین های تبادل یونی برای سختی گیری و حذف یون های عامل سختی شامل منیزیم و کلسیم مورد استفاده قرار می گیرند. آب سختی گیر شده گزینه مناسبی برای ورود به واحد اسمز معکوس دستگاه می باشد.

9- واحد اسمز معکوس

واحد اسمز معکوس در واقع همان فیلترهای ممبران دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد، که وظیفه اصلی را در فرایند تصفیه آب در دستگاه دارد. برای محافظت از فیلترهای ممبران اولین گزینه استفاده از آنتی اسکالانت می باشد. اما با این حال حتی با استفاده از آنتی اسکالانت هم با توجه به میزان غلظت آلاینده های آب ممکن است فیلترهای ممبران دچار رسوب شوند. بنابر این در این مرحله نیاز به شستشوی فیلترهای ممبران با شوینده های اسیدی یا قلیایی پیش می آید.

بیشتر: خرید کربن فعال آبین

با توجه به نوع رسوبات تشکیل شده بر روی ممبران ها، از شوینده های اسیدی و قلیایی مناسب باید استفاده شود. گاهی به دلیل تشکیل رسوبات ناشی از وجود مواد مختلف در آب ورودی، نیاز است که به ترتیب تشکیل لایه ها از بیرونی ترین لایه رسوب، از شوینده های اسیدی و قلیایی مختلف استفاده شود. به عملیات شستشوی ممبران ها، CIP یا شستشو در محل گفته می شود. در این عملیات، ابتدا ماده شوینده با استفاده از آب تصفیه شده توسط دستگاه داخل یک مخزن رقیق می شود. سپس آب موجود در سیستم باید تخلیه شود و محلول شستشو با دبی و فشار کم به داخل پرشروسل های ممبران پمپ شود.

اگر برای خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی و یا نگهداری از سیستم های آب شیرین کن صنعتی نیاز به مشاوره دارید، می توانید از طریق شماره های زیر با کارشناسان تصفیه آب صنعتی آبین در ارتباط باشید و پاسخ سوالات خود برای حل مشکل پیش رو را در کم ترین زمان ممکن دریافت کنید.

021-22228116