به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری شورای اسلامی شهر تهران، در بیست و چهارمین جلسه شورا انتخاب دو نفرصاحب نظر و کارشناس خبره در زمینه مسائل آموزشی و اجتماعی در حوزه زیست محیطی جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و نظارت بر آموزش و فرهنگ سازی در حوزه مدیریت پسماند در دستور کار قرار گرفت.

در این زمینه نرگس معدنی پور رئییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران فرناز  قبادی و رئیس کمیسیون محیط زیست مسعود خسروی را به عنوان دو عضو کمیته برنامه ریزی و نظارت بر آموزش و فرهنگ سازی در حوزه مدیریت پسماند معرفی کردند.

طی رای گیری صورت گرفته در صحن شورای اسلامی شهر تهران از مجموع 17 رای ماخوذه فرناز قبادی و مسعود خسروی هرکدام با کسب 15 رای به صورت رسمی عضو این کمیته شدند.

در ادامه همچنین موضوع انتخاب دو (2 ) نفرنماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان کارشناس جهت عضویت  در کمیته کنترل  و پایش آلودگی صوتی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس و بنا بر پیشنهاد کمیسیون محیط زیست سرکار خانم فاطمه کریمی برای این امر معرفی شد که با " 15 " رای موافق وی به عنوان نماینده شورا انتخاب شد. 

در ادامه و به پیشنهاد کمیسیون شهر سازی  آقای قربانی با " 13 " رای به عنوان نماینده شورا انتخاب شدند.