به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری شورای اسلامی شهر تهران، در بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و یک نفر از اساتید و صاحب نظران در حوزه کار آفرینی جهت عضویت در شورای سیاستگذاری کار آفرینی شهر تهران در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران «زهرا شمس احسان» و «رمضان لطفی» جهت عضویت در شورای سیاستگذاری کار آفرینی شهر تهران را معرفی کرد.

بر اساس آرای ماخوذه  زهرا شمس احسان با 13 رای و رمضان لطفی با 11 رای توانستند نظر مثبت اعضای شورای اسلامی شهر جهت عضویت در شورای سیاستگذاری کارآفرینی شهر تهران را به دست آورند.