به گزارش اکونا پرس،

 علی اکبر صالحی امروز در بازدید از نمایشگاه دست آوردهای چهل ساله صنعت هسته ای کشور در باغ موزه دفاع مقدس با بیان اینکه اکنون می توانیم راکتورهای تحقیقاتی را طراحی کنیم، افزود: اگر کشورهای همسایه علاقه مند به راکتورهای تحقیقاتی آب سبک هستند می توانیم برای آنها طراحی و در اختیار آنها بگذاریم و آموزش بدهیم که رادیوداروی خود را تولید کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه ما به قسم خود پایبندیم گفت: اینکه می گویند صنعت هسته ای متوقف شده است چنین نیست و باید دستاوردهای هسته ای به مردم نشان داده شود و ما به قسم خود پایبندیم. باید دستاوردهای هسته ای به مردم نشان داده شود و باید مردم را براساس واقعیات خوشحال کنیم. 

صالحی درباره همکاری با اروپایی ها نیز گفت: همکاری در بعد فنی خوب جلو می رود و حتی پروژه هایی را اروپا در ایران انجام می دهند از جمله ایجاد بهترین مرکز ایمنی هسته ای در غرب آسیا که ۲۰ میلیون یورو برای آن تعهد کرده اند. در بعد سیاسی و حقوقی اختلاف نظرهایی داریم اروپایی ها انتظارات خودشان را دارند و ما هم آرای خودمان را داریم و ما در مدار سیاسی خود حرکت می کنیم.
صالحی درباره سازوکار مالی اروپا گفت: اروپایی ها در بعد اقتصادی قدم امیدوار کننده ای برداشتند امیدواریم در همین مسیر با سرعت و شتاب بیشتر حرکت کنند. آنگونه که خودشان اعلام می کنند مشکلاتی دارند و علیرغم اینکه با تاخیر انجام دادند، ثبت شرکت اینستکس قدم امیدوار کننده ای است و انتظار داریم قدمهای نهایی را بردارند.
وی افزود: سازمان انرژی اتمی همواره آماده است و اگر چنانچه طرف مقابل در چارچوب تعهدات برجامی عمل نکند، تصمیمات مقتضی را در زمان خود خواهد گرفت.