به گزارش اکونا پرس،

پیرهادی با بیان اینکه چند ماه گذشته نیز در این خصوص تذکری را ارائه کردم، افزود: شأن و منزلت افرادی که از این کارت‌ها استفاده می کنند رعایت نمی شود و افراد باید برای دریافت کارت خود و یا شارژ آن به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه و هزینه پرداخت کنند .

پیرهادی با بیان اینکه پیش از این خدمات کارت منزلت در ۱۰ ایستگاه مترو ارایه می شد و شهروندان راضی بودند، اظهار داشت: اکنون تنها در یک ایستگاه خدمات کارت منزلت ارایه می شود و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد شده است.

وی با طرح این پرسش که چرا سالمندان و افرادی که از کارت منزلت استفاده می‌کنند، باید به دفاتر خدمات الکترونیکی شهر مراجعه کنند، گفت: چرا افراد را به سختی می اندازید؟! 

وی با بیان اینکه دریافت کارت‌ منزلت پروسه سختی برای سالمندان و افراد استفاده کننده دارد ، افزود: نام این کارت را به جای منزلت کارت شرمندگی باید گذاشت و جای تأسف دارد.

پیرهادی از شهرداری تهران خواست روال ارایه کارت منزلت را به روال قبل بازگردانند و تعداد ایستگاه‌های صادر کننده کارت را نیز مانند گذشته افزایش دهند و تاکید کرد که شهرداری تهران فرصت را از دست ندهد و در اولین فرصت نسبت به تسهیل دریافت این کارت برای استفاده کنندگان اقدام و گزارش آن را به شورای شهر اعلام کند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز از مهدی پیرهادی خواست تذکر خود را به طور مکتوب به هیئت رئیسه ارائه کند تا در اسرع وقت پیگیری شود.