به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه13، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به نقش دانش آموزان در بازیافت گفت: دانش آموزان امروز، مردان و زنان سازندگی فردا هستند؛ پس علاوه بر یاد گرفتن دروس مدرسه، آموختن نحوه بازیافت و اهمیت انجام این کار برای آنها ضروری است که در این راستا اداره مدیریت پسماند منطقه ۱۳ اقدام به آموزش دانش آموزان و اجرای طرح جمع آوری کتاب باطله از مدارس می کند. او هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ جمع آوری زباله های بازیافتی بین دانش آموزان و استفاده مجدد از دفاتر و کتب مصرف شده دانش آموزان دانست و افزود: بخشی از زباله های شهری را زباله های مدارس تشکیل می دهند. توجه به زباله های مدارس و بازیافت مواد از این نوع زباله، علاوه بر حفظ محیط زیست و کمک به کم شدن هزینه ها ، از نظر ایجاد حس مسئولیت و روحیه صرفه جویی در دانش آموزان و ایجاد دید مثبت نسبت به کاربرد پسماند و ایجاد انگیزه و علاقه جهت پاکسازی محیط، حائز اهمیت است.

شهردارمنطقه۱۳ ادامه داد: دانش آموزان، جمعیت زیادی از منطقه را شامل می شوند که اگر همراهی این عزیزان را داشته باشیم ، سهم به سزایی در جمع آوری و بازیافت زباله های ایفا می شود. او در خصوص دیگر برنامه های بازیاقتی ادامه داد : آموزشگران اداره مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری و محیط زیستمنطقه۱۳، اقدام به آموزش شهروندان در ادارات، سرای محلات ، مساجد منطقه می کنند.