به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، نشست مشترکی با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، مدیران ارشد حوزه معاونت و معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره سازوکار انتقال قراردادهای حفظ و نگهداشت پل‌های مکانیزه در روز دوشنبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شده است.

همچنین نشست مشابهی با حضور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درباره ملاحظات ترافیکی تغییر ساختار پل‌های مکانیزه در روز دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شده است.بر همین اساس، نخستین جلسه شورای معاونین فنی و عمرانی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳، با دستور ارائه گزارش عملکرد پل‌های عابر مکانیزه سراسر تهران، روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در محل معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، حق‌بین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به پیگیری‌های لازم برای انتقال حقوقی مسئولیت حفظ و نگهداشت پل‌های عابر مکانیزه پایتخت از سازمان زیباسازی شهر تهران به سازمان عمرانی مناطق شهر تهران، بر اهمیت نظارت مستمر و بازدیدهای میدانی از نحوه عملکرد پل‌های مکانیزه تاکید کرد.

معاون شهردار تهران، کارکرد بدون اختلال ۴۴۹ یونیت پل‌های مکانیزه عابر پیاده پایتخت را بسیار با اهمیت دانست و تاکید کرد، در ازای چالش عملکردی هر یک از پل‌ها باید به سرعت، علت اختلال عملکرد شناسایی و اقدام لازم برای رفع آن انجام شود.

حق‌بین با اشاره به استفاده روزمره و مستمر مردم از این زیرساخت‌های شهری، خدمت‌رسانی مطلوب در بخش پل‌های مکانیزه به شهروندان را امری ضروری خواند و بر تامین مالی به موقع پیمانکاران برای رفع ایرادات و پیگیری‌ تعهدات پیمانکاران در حوزه نگهداشت پل‌های مکانیزه تاکید کرد.در بخش دیگری امانی مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان‌ها و مناطق شهرداری تهران، از معاونین فنی و عمرانی مناطق ۲۲ گانه در خواست کرد، نظارت‌های دوره‌ای و ارائه گزارش‌های مرتبط با ذکر جزییات را در اولویت حوزه فعالیتشان قرار دهند.

در ادامه معاونین فنی و عمرانی مناطق ۲۲ گانه، گزارشی از وضعیت پل‌های عابر مکانیزه مناطق خود به تفکیک و بر اساس کیفیت عملکرد پل‌ها در یک ماه گذشته ارائه دادند و آسیب‌شناسی درباره اختلال عملکرد هر یک از ۱۱۱ پل مکانیزه تهران و ۴۴۹ یونیت پله برقی صورت گرفت.معاون شهردار تهران، رسیدگی به وضعیت کنونی پل‌های عابر تهران را از اولویت‌های رفع و رجوع مسائل شهر برشمرد.

حق‌بین تغییر متمایز و ملموس وضعیت پل‌های مکانیزه بر اساس آسیب‌شناسی‌های دقیق به کمک بازوهای فنی و عمرانی مناطق ۲۲ گانه را از دیگر وظایف سازمان عمرانی مناطق شهر تهران مناطق برشمرد.به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، در جلسه آتی کمیته ساماندهی پل‌های شهر تهران، برای رفع اختلال عملکرد پل‌های مکانیزه معیوب تهران، بر اساس ارزیابی‌های تخصصی و میدانی تصمیم‌گیری می‌شود.