به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه 13 گفت:  با افزایش دمای هوا و فعالیت مجدد آفات و به منظور مدیریت تلفیقی آفت پوستخوار کاج، نصب تله های فرمونی در بوستان سرخه حصار آغاز شده است. 

وی با اشاره به اقدامات گیاه پزشکی در خصوص مدیریت آفت پوستخوار و همچنین صیانت از درختان کاج گفت: هرساله با مناسب شدن دمای هوا و رصد فعالیت آفت مذکور، تله های فرمونی نصب می شود. 

 به گفته شهردار منطقه 13 ، فرمونها که در حقیقت نوعی جلب کننده حشرات بالغ هستند آفت را به سمت تله های نصب شده هدایت نموده و آنها را به دام می اندازند.

 محمد هادی علی احمدی ادامه داد : این راهکار یکی از موثرترین روش ها در کاهش جمعیت فعال این حشره بوده و در کنار سایر اقدامات کنترلی از قبیل آبیاری منظم، تغذیه و اصلاح تشتک درختان، روغن پاشی زمستانه و سمپاشی نقاط کانونی، بقای درختان کاج را تضمین خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد:  با توجه به جایگاه ویژه بوستان جنگلی سرخه حصار به عنوان قطب گردشگری شرق تهران، حفاظت از درختان و نگهداشت بهینه فضای سبز این بوستان بسیار حائز اهمیت بوده و برنامه ها و اقدامات حفاظتی مدون به منظور نیل به این مهم در دستور کار اداره فضای سبز قرار دارد.