به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه13 ، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه با اشاره به فعالیت  کانون نوجوانان در محلات این منطقه گفت: در راستای اجرای شیوه نامه اجرائی آموزشهای شهروندی شهرداری تهران و با توجه به ضرورت رشد و توسعه فعالیت کانون های نوجوانان در سطح مناطق ، دبیر خانه کانون نوجوانان منطقه 13 در محله پیروزی  افتتاح شد.

وی افزود:  فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اعضای کانون نوجوانان محلات که از مدت ها پیش در محلات آغاز شده، با افتتاح و راه اندازی دفتری به عنوان دبیرخانه این کانون، نظام مند و متمرکز شده و از این طریق به شکل بهتر از ظرفیت فکری و عملی آنها در پیشبرد اهداف مدیریت شهری بهره گیری می شود. 

وی  افزود:  با بازگشایی این دبیرخانه،  نوجوانان،  جلسات هم اندیشی را به صورت ماهیانه در محل این دبیرخانه برگزار و موضوعات مرتبط را  بررسی و در قالب مصوبه پیگیری و به اداره آموزش شهروندی ارسال می کنند. 

شهردارمنطقه13 با بیان اینکه  فعالیت دبیرخانه کانون نوجوانان شامل گردهمائی نوجوانان محلات و هم اندیشی در زمینه اجرای فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در حوزه نوجوانان مانند برپائی اردو ، کلاس آموزشی ، برپائی مراسم ملی ، مذهبی و ….. می شود، اظهار داشت: علاوه بر اینکه، ایده و پیشنهادات مناسب نوجوانان با نظارت اداره آموزش شهروندی منطقه۱۳ در محلات اجرایی می شود.

محمد هادی علی احمدی یادآور شد: دبیرخانه کانون نوجوانان ،یکی از راهکارها برای ورود نوجوانان به عرصه مسئولیتهای آینده است و امیدوارم با برنامه ریزی مناسب و هدفمند، مسئولیت پذیری را تمرین کرده و  از امور محوله  در اینده به خوبی برآیند.