به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری، حامد خداوردی با اشاره به اقلام اهدایی به مدارس منطقه افزود: این اقلام بنا به نیازی که اداره آموزش و پرورش تشخیص داده، تهیه شده و هدف این بوده که مدیریت شهری منطقه نیز از این طریق در سرمایه‌گذاری عظیمی که دولت به وسیله آموزش و پرورش برای دانش آموزان انجام می‌دهند، سهم اندکی داشته باشد.

وی هدف از اهدای رایانه به مدارس منتخب منطقه را ارتقای سطح علمی دانش آموزان، افزایش کیفیت آموزش در مدارس و ارتقای رفاه دانش آموزان منطقه ذکر کرد.

معاون شهردار منطقه ۲۲ با تأکید بر تجهیز مدارس دارای اولویت به امکانات عمرانی و سخت افزاری گفت: مساعدت و یاری مدیریت شهری به مدارس سرمایه گذاری برای آینده کشور است و با همکاری تمامی ارگان های فرهنگی کشور می توان در زمینه تعلیم و آموزش، آینده خوبی برای دانش آموزان در راه کسب هر چه بهتر علم و دانش ساخت.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های عمرانی در مدارس از دانش آموزان و معلمان خواست تا به عنوان قشر فرهنگی و تاثیرگذار جامعه با مشارکت هر چه بیشتر در برنامه های فرهنگی اجتماعی مدیریت شهری را در تحقق اهداف فرهنگی یاری رسانند.