به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، در این نشست پیگیری موضوع رفع خطر گودهای رها شده، وضعیت پلها و اولویت بهسازی آنها، ارائه آخرین وضعیت ساختمانهای با وضعیت قرمز از منظر آتش نشانی ، بررسی نتایج ارزیابی ساختمانهای بلند مرتبه و ... مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در خصوص رفع خطر مسیل زرگنده در محدوده بازارچه میرداماد که از مصوبات قرارگاه ایمنی شهر تهران بوده و در همین راستا عملیات عمرانی پیچیده در این مسیر انجام شده  که منتج به رفع مشکل ایمنی مجتمع شده از معاونت فنی و عمرانی منطقه تقدیر و تشکر شد.

حمید جوانی شهردار منطقه ۳ در این جلسه ابراز داشت: ایمن سازی کانال در محدوده مجتمع تجاری میرداماد از دستاورد ارزشمند و مهم کمیته ایمنی است که به همت معاونت فنی و عمرانی منطقه انجام شده است .

لازم به توضیح است: در سند کاهش خطرپذیری محلات شهرداری منطقه ۳ ، بیش از ۲۵۹ ساختمان با کاربری بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری، نظامی، تجاری و مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفته است.