به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با مردم دارالمومنین تهران ضمن پاسخگویی به مطالبات شهروندان بر توسعه مناسبات مشارکت محور در اداره امور شهر در سایه نهضت مساجد تاکید کرد.

در این دیدار چهره به چهره همچنین بر استفاده از ظرفیت های مردم و مساجد برای حل و فصل  مشکلات محله ای تاکید شد.

چمران با بیان اینکه ظرفیت های نخبگان و معتمدین محلی  همیار خوب و اثر بخشی در راستای اهداف مدیریت شهری و توسعه محلات است، مساجد را پایگاه اجتماعی و مذهبی امن برای هم اندیشی و اتخاذ تدابیر لازم مدیریت شهری در راستای نیاز و سلیقه شهروندان برشمرد.   

وی ارتباط  و تعامل با مدیریت شهری را در نیاز سنجی نیاز ها و رفع مشکلات در اجرای طرح ها و فعالیت های شهری مثمر ثمر دانست.

امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴نیز بررسی موضوعات شهروندی، با تاکید بر اینکه  دیدارهای مردمی و مسجد محور اثربخش است و منجر به حل مشکلات و معضلات شهروندان و ارتباط صمیمانه تر شهروندان و مدیران شهری است، گفت: به منظور ارائه کیفی تر خدمات شهری، تسریع در روند اجرای پروژه های مورد نیاز محلات و رفع مطالبات شهری شهروندان  همچنین برای رسیدگی به مشکلات شهروندان و کسب رضایتمندی آنها نهضت دیدارهای مردمی در دارالمومنین تهران ادامه دارد.