به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی منطقه 13، جوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی برلزوم همسطح سازی پیاده روها به صورت یکپارچه و هماهنگی معاونت شهرسازی با این حوزه در خصوص اعلام کف و... قبل از صدور پروانه ساختمان های جدیدالاحداث تاکید کرد.

وی همچنین از تراش و روکش آسفالت کندروهای بزرگراه یاسینی و نیز پارکینگ های بوستان سرخه حصار و هماهنگی با معاونت ترافیک در خصوص اعلام آخرین وضعیت و جانمایی پارکینگ های موجود در سرخه حصار خبر داد.

در این جلسه تهیه گزارش از نواقص مربوط به مناسب سازی معابر و ساختمان های منطقه ، احصاء مشکلات و معایب موجود در تراش و روکش خیابان پیروزی و خیابان پرواز، تهیه گزارش جامع و مقایسه ای 6 ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته جهت ارزیابی عملکرد فعلی و... در دستور کار قرار گرفت.