به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در بازدید مشترک مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی، مهندس مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست و شاپور رستمی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، تعدادی از نقاط بحرانی شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران که طی بارش های اخیر احصا شده است، مورد بررسی میدانی قرار گرفت و تمهیداتی به منظور رفع سریع مشکلات تاسیساتی و همچنین موارد مربوط به نگهداشت شبکه اتخاذ شد.

در این بازدید چند ساعته که با حضور مدیران ارشد معاونت فنی و عمرانی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و شهرداران مناطق مربوطه و همزمان با سالروز رحلت حضرت رسول اکرم(ص) برگزار شد، نقاط مختلفی از قبیل تقاطع بزرگراه امام علی(ع) و خیابان پیروزی، میدان آزادی، تقاطع غیرهمسطح کاروانسراسنگی یک در مسیر بزرگراه شهید حکیم و همچنین پل روی رودخانه قوری چای پایش شد تا ضمن تدوین دقیق شرح وظایف دستگاه های ذیربط، آمادگی پایتخت در مواجهه با بارش های آتی تضمین شود.