به گزارش اکونا پرس،

شهردار منطقه ۱۳ در حاشیه اجرای این طرح، از رهاسازی بطری ها و ظروف یکبار مصرف در انهار و کانال ها به عنوان عامل اصلی انسداد کانال ها یاد کرد و گفت: متاسفانه رها سازی ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف، عامل اصلی مسدود شدن منهول ها و کانال های انتقال آب های سطحی بوده و موجب آبگرفتگی خی

 

شهردار منطقه ۱۳ در حاشیه اجرای این طرح، از رهاسازی بطری ها و ظروف یکبار مصرف در انهار و کانال ها به عنوان عامل اصلی انسداد کانال ها یاد کرد و گفت: متاسفانه رها سازی ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف، عامل اصلی مسدود شدن منهول ها و کانال های انتقال آب های سطحی بوده و موجب آبگرفتگی خیابان ها در فصل بارندگی می شود.

وی افزود: در خیابان های شهر سطل زباله بزرگ قرار داده شده و انتظار می رود که کسبه و شهروندان ضایعات را به داخل این سطل ها قرار دهند و از رهاسازی آن در کانال ها و سطح خیابان ها خودداری کنند. 

رحمان زاده در عین حال تصریح کرد: به منظور پیشگیری از آبگرفتگی معابر در مواقع بارندگی، طرح شستشو و لایروبی انهار فرعی خیابان پیروزی طی چند شبانه روز گذشته با بسیج نیروها و تجهیزات و ماشین آلات منطقه اجرا شده است تا ان شالله پس از بارندگی ها شاهد آبگرفتگی در سطح منطقه نباشیم.