به گزارش اکونا پرس،

بهار سرآغار رویشی دوباره است و طراوت و شادابی آن، فرصتی دوباره برای اندیشیدن و ساختن به ما هدیه می دهد. سال 98 به پایان رسید و اکنون سال جدید آغوش خود را برای ما گشوده است تا با رفتن زمستان باور کنیم در پس هر سختی و رنجی، شیرینی زندگی جاریست. 

در این مقطع زمانی که مردم شریف ایران روز های حساسی را پشت سر میگذارند، از همه عزیزان  درخواست دارم که کمال همکاری را با مسولان و مدیران شهری با رعایت نکات بهداشتی در خصوص جلوگیری از  شیوع بیماری شایع داشته باشند تا از این روزهای سخت نیز به سلامت عبور کنیم و شیرینی بهار را همه با هم بچشیم.