به گزارش اکونا پرس،

به گفته علیرضا علی بخشی معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۶،این طرح امروز پنج شنبه چهارم اردیبهشت ماه با بسیج کلیه نیروهای خدمات شهری در ناحیه یک ضلع شرق خیابان آبان جنوبی از کریم خان تا حافظ،ناحیه دو ضلع جنوب خیابان  رودسراز حافظ و در ادامه خیابان بندر انزلی تا طالقانی،ناحیه سه ضلع شرق آبان شمالی از کریم خان تا دوازدهم،ناحیه چهار ضلع غرب ابان شمالی از کریم خان تا دوازدهم،ناحیه پنج ضلع غرب  خیابان ابان جنوبی از کریم خان تا حافظ،ناحیه شش ضلع شمال رودسر از حافظ و درادامه خیابان گیلان تا ولیعصر(عج) اجرا شد