به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر،سید علی مفاخریان  در حاشیه بازدید شبانه ی خود  از  نقاهتگاه سگ های بدون صاحب آراد کوه  بر این که رویکرد شهرداری تهران  حمایت از حیوانات در چارچوب قانونی است ، تاکید کرد و گفت:  نگهداری صحیح از این مخلوقات  وظیفه ی قانونی و شرعی ماست و همان طور که  برای همه شهروندان در نقاهتگاه آرادکوه  قابل پی گیری است ، هیچ رفتار خلاف ملاحظات انسانی در این مجموعه با سگ های منتقل شده انجام نمی شود.

 وی در ادامه اظهار کرد:  رویکرد شهرداری تهران  این است که سگ ها در محیط شهری سرگردان نباشند و بین سگ های گمشده، رها شده یا بدون صاحب تفاوتی وجود ندارد. 

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در پایان تاکید کرد: ایجاد شرایط  مناسب زیستی  این موجودات  برای ما اهمیت زیادی دارد اما شرایط باید طوری باشد که  گزندی  از جانب آنان شهروندان را تهدید نکند.