به گزارش اکونا پرس،

اطلاعاتی که از مناطق و نواحی شهرداری تهران درباره دستفروشان جمع آوری شده در این بانک اطلاعاتی وارد و آنها با این سامانه احراز هویت و راستی آزمایی خواهند شد.

این سامانه از این پس مبنای واگذاری غرفه‌های تحت نظارت شرکت ساماندهی در روز بازارها به دستفروشان خواهد بود.

اگر هماهنگی لازم با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کار، مجموعه ثبت‌احوال و شرایط لازم برای فعالیت از جمله وجود عدم سو پیشینه محقق شود، بی‌شک وضعیت فعالیت مشاغل در سطح شهر تهران ساماندهی می‌شود.