به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید حمید موسوی شهردار این منطقه در این بازدید که با حضور همسر دکتر حسن حبیبی و دختر ایشان انجام شد، اظهار داشت:شهرداری منطقه یک با کمک و مساعدت شهرداری تهران در خصوص ایجاد خانه موزه دکتر حسن حبیبی اقدام نموده و امیدواریم ظرف دو سه ماه آینده با ترمیم و بازسازی ساختمان در نظر گرفته شده، امکان افتتاح این خانه موزه در محل جدید فراهم شود.

گفتنی است ساختمان بوستان قلمستان در محله باغ فردوس اواخر  سال گذشته  با موافقت شهردار منطقه یک تحویل بنیاد فرهنگی امیر کبیر برای جانمایی موزه دکتر حبیبی شد.