به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، پژمان اللهوردیزاده که در حاشیه بیست و چهارمین نشست شورای فنی شهرداری تهران سخن می گفت، ضمن اعلام خبر فوق، هدف از تنظیم "دستورالعمل جانمایی تأسیسات شهری در مجاورت پل‌ ها، تونل های ترافیکی و معابر شهری" را کسب اطمینان از عبور ایمن و مناسب تأسیسات عمومی شهری از مجاورت پلها و تونلهای ترافیکی دانست و یادآور شد: جانمایی و عبور تأسیسات می بایست به گونه ای باشد که علاوه بر خدمت رسانی مناسب شهری، خللی بر عملکرد و سلامت سازه وارد نشده و امکان دسترسی، بازرسی و نگهداری تأسیسات و سازه  به صورت توامان فراهم باشد.

به گفته دبیر شورای فنی شهرداری تهران، در جریان بیست و چهارمین نشست شورا در خصوص موضوعات قراردادی ارسال شده از سوی مناطق، سازمان ها و شرکت ها تصمیم گیری و فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراهای شهر تهران و دستورالعمل همسان تعیین حق الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح به کمیته مشورتی ارجاع گردید.

در این نشست همچنین درباره تغییر ظرفیت های آزادسازی پیمانکاران و تغییرات مقادیر قراردادها از 3 به یک تصمیم گیری شد.