به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس علی پیوسته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: مسیرهای تکمیل نشده تقاطع بزرگراه شهید خرازی با محور 45 متری شهید باقری شامل مسیر کندروی غرب به شرق بزرگراه شهید خرازی به طول حدود 500 متر و رمپ جهتی جنوب به شرق تقاطع به طول 350 متر، تابستان امسال تحویل شهروندان خواهد شد.

وی با بیان آنکه عملیات سازه ای مسیر کندروی غرب به شرق بزرگراه شهید خرازی در محل تقاطع با محور 45 متری شهید باقری، ضمن احداث 76 شمع بتنی وارد مراحل پایانی شده است، از پیشرفت 80 درصدی عملیات احداث مسیرهای باقی مانده این تقاطع خبر داد و گفت: با تکمیل مسیر‌های یادشده، دسترسی مستقیم تقاطع به سمت شرق بزرگراه شهید خرازی برقرار شده و به این ترتیب دسترسی ساکنان شهرک شهید باقری به مرکز و شرق پایتخت تسهیل خواهد شد.

پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید خرازی با محور 45 متری شهید باقری، در حالی آذرماه سال 1396 به بهره برداری رسید که مسیر دسترسی جنوب به شرق و بخشی از باند کندرو غرب به شرق تقاطع، به دلیل مجاورت با گودهای عمیق پروژه های ساختمانی، امکان بهره برداری نداشت.