به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه9، مصطفی دینی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: شــکل ظاهری درختان خشک نه تنها منظر شهری را تحت تاثیر قــرار می دهد، بلکه کانون آفات مختلف در بدنه درخت و احتمال آتش سوزی را نیز به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه  بهترین گزینه برای حفظ درختان خشک، پیکرتراشی است، بیان داشت: این اقدام با احترام به مؤلفه های زیست محیطی در ایجاد منظری جدید و ابتکاری از درختان خشــک، دیدی تازه را در راستای آراستگی فضای پیرامونی ایجاد و درختان خشــکیده را که عامل ایجاد آلودگی بصری است به تندیســی زیبا تبدیل می کند و بــا حداقل هزینه علاوه بر  زیبایی و جذابیت بصری در فضای شهری و محیط پیرامون، شهری زیست پذیر را به شــهروندان هدیه می دهد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه9 در ادامه عنوان کرد: به این منظور اداره زیباسازی منطقه با کمک فعالان عرصه هنر نسبت به  پیکرتراشی درخت چنار خشکیده در خیابان هرمزان که دارای ارتفاع2متر و هشتاد سانتی متر با قطر 80 سانتی متر است در قالب طرحی متشکل از سیمرغ، اقدام کرده است.

دینی در خاتمه با بیان اینکه طرح بعدی در خیابان آزادی به مرحله اجرا در خواهد آمد، متذکر شد: عملیات اجرایی پیکر تراشی درخت چنار خشکیده در 14روز به مرحله اجرا در آمده است و به منظور محافظت از آن استفاده از شیشه سکوریت در چهار وجه در دستور کار اداره زیبا سازی قرار گرفته است.