به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه، سعید شمالی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری این منطقه، ساماندهی پارکینگ های عمومی را در راستای ایجاد زمینه ای برای استفاده بهینه شهروندان از اماکن مفید دانست.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه سه، مکان یابی پارکینگ را یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری خواند و تاکید کرد: مدیریت و هدایت جابجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر،با هدف افزایش سرعت، امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیرساختهای لازم و نیز قرار گیری مناسب اجزا مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است در این خصوص یکی از مهمترین زیرساختهای سیستم حمل و نقل،پارکینگ های عمومی هستند که نقش مناسبی در کاهش ترافیک شهری دارند.

شمالی نژاد ابراز کرد: این معاونت در حال انجام مطالعات میدانی برای معرفی نقاط مطلوب جهت ساماندهی پارکینگ های عمومی است.