به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، دکتر احمد تواهن با اشاره به اجرای پروژه های کوچک مقیاس در این منطقه گفت: پروژه هایی در سه فاز در سطح محلات 12 گانه تعریف شده است که امیدواریم با اجرای  آنها بخش قابل توجهی از مشکلات محلات مرتفع شود

او ابراز کرد: شهرداری ارگانی است که باید وظایف ذاتی اش را با همسویی و همکاری نهاد های محلی و مردمی مانند شورایاری ها به بهترین شکل به مرحله اجرا در آورد.

وی افزود، چنانچه دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی که برای اجرا تدوین می شوند، ضمن بهره گیری از نظرات کارشناسی از زاویه دید شورایاران و شهروندان در قلب محلات بررسی شوند، می توانند در چارچوب قانونی منجر به بهبود روابط پایدار و هدفمند بین شهروندان و شهرداری شوند.

شهردار منطقه 3 با اشاره به تقاضای شورایاران محله امانیه در خصوص احداث میدان میوه و تره بار گفت: علیرغم  محدودیت و قیمت بالای  زمین در مناطق شمالی تهران،  با هدف جلب رضایت شهروندان  پس از نیاز سنجی ، هر نقطه ای  که ظرفیت و استعداد ایجاد میدان میوه و تره بار داشته باشد را شناسایی  و نسبت به احداث میدان میوه و تره بار اقدام خواهد شد.