به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، محمدی شهردار منطقه در این نشست در ارتباط با موضوعات مطروحه دستور مساعد صادر کرد.

براساس این گزارش،  درخواستهای مطروحه در این نشست شامل مسائل حوزه خدمات شهری و نگهداشت از قبیل کاشت و نگهداری فضای سبز، رفت و روب و نظافت و همچنین برخی موضوعات عمرانی نظیر لکه گیری آسفالت و ... بود.

این گزارش حاکیست، پس از این نشست محمدی شهردار منطقه با همراهی معاون خدمات شهری، شهردار ناحیه ۴ و شورایاری محله رضویه از حاشیه بزرگراه شهید نجفی رستگار در انتهای محله رضویه بازدید کرد و دستوراتی را مبنی بر کاشت فضای سبز محدوده صادر کرد.