به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ در این نشست پناهی مدیر امور اداری منطقه شش، ضمن تبریک روز زن و میلاد بانوی دوعالم حضرت فاطمه (س) به نقش و تاثیر بانوان در جامعه اشاره کرد و گفت: بانوان در تمامی عرصه‌ها همواره نشان داده‌‌اند که از توان و پتانسیل بالایی برخوردار بوده و فارغ از جنسیت ‌می‌توانند در پست‌های مختلف و مهم حضور یابند.

پناهی با اشاره به نیروی انسانی قوی شهرداری ناحیه ۵ منطقه ۶ اظهار داشت: این ناحیه از شهرداری قلب پایتخت در کار تیمی بسیار موفق ظاهر شده  و به واسطه مهارتهای کارکنان، دستاوردهای خوبی در حوزه‌های های مختلف عملکردی و بهره وری نیروی انسانی و ارزیابی های مبتنی بر سامانه های نظارت عملکردی شهرداری تهران از قبیل ۱۳۷، ۱۸۸۸ و سامن بدست آورده است.

هنرور نیز در ادامه این جلسه بر سیاست محوری ناحیه در توسعه فعالیت‌های بانوان تاکید کرد.

همچنین در انتهای این نشست از کارمندان بانو و سرکار خانم محسنی از کارکنان با سابقه منابع انسانی منطقه با اهدای لوح و شاخه گل تقدیر شد و بانوان همکار در گفتگوی صمیمی به بیان مطالبات و نظرات خود پرداختند.