به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی سازمان بازرسی؛ مسعود حمزه‌ای در این نشست برگزاری دوره‌های آموزشی را موجب توانمندسازی مدیران و کارکنان در حوزه‌های کاری خود و بهره‌وری بیشتر نیروی انسانی دانست و بر گسترش همکاری‌های مشترک در راستای برگزاری دوره‌های آموزش حضوری و غیرحضوری با استفاده از ظرفیت‌های موسسه علمی و کاربردی و سازمان بازرسی تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه موسسه علمی و کاربردی، تشکیل کمیته‌ای در سطح کلان شهرداری در خصوص فرآیندهای آموزش ضمن‌ خدمت کارکنان را حائز اهمیت دانست.

روح‌الله علیخان گرگانی سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران یکی از اهداف آموزش در شهرداری را ارتقاء قدرت رهبری افراد دانست و گفت: استادی که در سازمان شهرداری تدریس می‌کند باید علاوه بر تسلط به تئوری‌های رهبری بداند که قرار است در شهرداری تهران چه چیزی را آموزش دهد و با قدرت رهبری، سازمان را از کجا به کجا منتقل می‌کند.

گرگانی بیان داشت: خوشبختانه در شهرداری تهران نیروهای کیفی فراوانی وجود دارد و سیاست ما در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری بر این است تا از اساتیدی استفاده شود که علاوه بر تجربه کاری در حوزه‌های تخصصی به قوانین و دستورالعمل‌های حاکم در شهرداری نیز آشنایی کامل داشته باشند.

در ادامه جلسه سیاری معاون منابع انسانی سازمان بازرسی نیز به ارائه توضیحاتی از شرح وظایف کارکنان این سازمان به منظور تهیه و تدوین دوره‌های متناسب با حوزه‌های کارشناسی و مدیریتی پرداخت.