به گزارش اکونا پرس،

به گفته تیموری توجه به رویکرد خانواده محوری ،ایجاد فضا و فرصت های مناسب برای تفریح و گردشگری کم هزینه برای عموم شهروندان در اجرای ویژه برنامه بهار جانها  با  استفاده از حداکثر ظرفیت های رسانه ای و مجازی،  مدنظر قرار گرفته شده است. 

برپایی کاروان های نوروزی متشکل از عروسک هایی با المان های فرهنگی و سنتی نوروزی،  حاجی فیروزها،  تخم مرغ های رنگی،  عروسکی اقوام،  عروسک های نوروزی،  اقوام ایران زمین،  عمونوروزها، ک عروسک های غول پیکر، نوروزگاه سیار، اجرای عروسک های محلی و بومی مسابقات مجازی از برنامه های در دستور کار است که با رعایت شرایط کرونایی و محدودیت های بهداشتی مطابق با آخرین مصوبات ستاد فرماندهی مقابله با کرونا اجرایی شده است.