به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 16، وی با اعلام این خبر گفت: با توجه به گزارش مدیر کل امور مالی و اموال و ابلاغ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در ارزیابی عملکرد مناطق 22 گانه در خصوص عملیات بستن حساب های مالی سال 1399 ، منطقه 16 موفق به کسب رتبه برتر در بستن حسابهای مالی 99 شد.

رضایی فر در ادامه اظهار داشت: مدیریت مالی شهرداری وظیفه دارد ضمن هزینه اعتبار مورد نیاز برای فعالیتهـای عمرانـی، خـدمات شهری و سرمایه گذاری، با رعایت شرایط و مقررات مالی، مراقـب حـسن گـردش کـار مـالی و حـسابداری واحدهای شهرداری باشد.

وی ، ارائه برگه های کنترل جهت شفافیت مالی و انطباق آن با صحت عمل در آیتم های نظارتی، دقت و سرعت عمل در ارائه ترازنامه زمان معین، مدیریت زمان و … را در کسب این رتبه موثر دانست و گفت: شهرداری منطقه ۱۶ با ایجاد سیستمی واحد، رقابت پذیر و شفاف با تاکید بر برگذاری مناقصات و مزایده های عمومی با حفظ صرفه و صلاح شهرداری درجهت کاهش هزینه ها و ایجاد رقابت سالم و افزایش درآمد گام بر می‌دارد و تضمین کافی برای انجام مسئولیتهای اصلی شهرداری، مراقبت از تأمین مالی شهرداری از طریق تخصیص متعادل مالیات ها و عوارض، تضمین استفاده از منابع شهرداری بر طبق اولویتها، مراقبت از استفاده قانونی و مشروع از منابع ، تأمین کارکنان متخصص برای اداره امور و … را سرلوحه خود قرار داده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه در پایان از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه کلیه مدیران، پرسنل و دست اندرکاران مرتبط با عملیات مذکور در راستای پیشبرد اهداف سازمانی تقدیر و تشکر کرد.