به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛ «شینا انصاری» با اشاره به اینکه امروزه مسایل و مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، صوت، خاک و آب  یکی از مهم ترین موضوعات قابل توجه در شهرهای بزرگ است.گفت: موضوعات محیط زیست در جایگاهی قرار دارد که نیازمند خانه های مستقل محیط زیست در سطح محلات هستیم. 

وی با بیان اینکه جای خانه محیط زیست در مجموعه سراهای محله خالی بود ابراز امیدواری کرد: با اقدام موثر و موفق، راه اندازی خانه محیط زیست در سطح محلات به زودی شاهد خواهیم بود که خانه های محیط زیست در تمامی محلات مناطق پایتخت راه اندازی شود.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه در مجموعه مدیریت شهری، مسایل محیط زیست یکی از اولویت های امور است تصریح کرد: حتما با تشکیل خانه های محیط زیست فضای تعامل و ارتباط تنگاتنگ بین شهروندان و مجموعه مدیریت شهری شکل خواهد گرفت و مسائل و‌مشکلات محیط زیست محلات از این طریق دنبال می‌شود. 

انصاری راه اندازی خانه های محیط زیست در سطح محلات را سرآغاز فرهنگسازى، آموزش و ارتقا فرهنگ محیط زیستى و کیفیت زندگى شهرى دانست.