به گزارش اکونا پرس،

آیین رونمایی از نخستین شماره نشریه «چناربان» بصورت مجازی در پلتفرم اینستاگرام با حضور «شینا انصاری» مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران برگزار می شود.