به گزارش اکونا پرس،

براساس این گزارش، طرح زیستی این رزمایش به منظور مقابله با کرونا دوشنبه آینده با محوریت قرارگاه قدر و مشارکت مناطق ۱۲،۱۳،۱۴،۱۵و ۱۶ ، نواحی مقاومت بسیج و مراکز بهداشتی محدوده یاد شده برگزار می‌شود.

محدوده عملیاتی این رزمایش در منطقه ۱۵ محور شهید بقایی خواهد بود.