به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶، روحانی شهردار منطقه در این جلسه اظهار داشت: امیدواریم با هم افزایی و بهرمندی از پتانسیل و یاری صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، بتوانیم جهت رضایتمندی کارکنانی که نتوانسته‌اند تاکنون از مزایای تعاونی مسکن بهره‌مند شوند؛ خدمت موثری را ارائه دهیم.

در پایان جلسه نیز مدیرعامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل منطقه ۱۶ (بهره مندی از اراضی مناسب) و مسئله مهم بافت فرسوده، برای تحقق این هدف مهم و بهره مندی پرسنل منطقه ۱۶، از مزایای تعاونی مسکن، از هیچ کمکی دریغ نمی شود، درخصوص مسکن پرسنل با شرایط جدید تسهیلاتی فراهم می گردد، مشکلات بررسی شده، بی‌تردید موضوع مسکن یکی از موضوعات مهم پرسنل است که امیدواریم بتوانیم در جهت حل آن گام موثری برداریم.