به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک رضا محمدی مدیرکل حوزه امور مناطق شهرداری تهران در نهمین قرارگاه اقتصادی منطقه یک که با محوریت نواحی ۲،۶،۷و ۸ با حضور حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه یک، معاونان، مدیران و شهرداران نواحی مرتبط برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: وحدت رویه با بررسی های کارشناسی و جلسات با مدیران ارشد شهرداری در حوزه های بازرسی، حراست و... تنظیم و مصوبات آن به عنوان سند بالادستی به همه مناطق اعلام شده است.

 او با توجه به اعلام پرونده های درآمدی در هر یک از نواحی حاضر گفت: وقت گذاری برای هر یک از پرونده ها زمان بر است و باید پرونده های درآمدی مربوط به شهرسازی موضوع محور و دسته بندی شده بررسی شوند تا سرعت عمل و رسیدن به نتیجه سریعتر محقق شود.

محمدی افزود: هر کدام از مالکینی که برای تثبیت های تجاری اقدام می کنند اگر مشمول تبصره بند ۳ مصوبات وحدت رویه باشند نیاز است اعمال مصوبه شوند.

این مقام مسئول اجرای رای پالادیوم را یکی از اقدامات مهم شهردار منطقه یک دانست و گفت: در چند سال اخیر کسی جرات اجرای این حکم را نداشته و با مطالبه یک هزار میلیاردی پالادیوم که حق شهر است، منطقه یک می تواند بیش از چند منطقه شهر تهران، وصولی داشته باشد.

او تصریح کرد: قرارگاه اقتصادی برای رفع دغدغه های درآمدی شهر تشکیل می‌شود و باید عملکرد منطقه یک به عنوان خروجی برای سایر مناطق الگو قرار گیرد.

 حاجوی شهردار منطقه یک نیز از شهرداران نواحی و سایر معاونت ها و ادارات خواست با جدیت در جهت احقاق حق شهر تلاش کنند و تا زمانی که پرونده ای در ماده صد قرار دارد عملیات کارگاهی آن نیز متوقف شود مگر اینکه موضوع ایمنی مطرح باشد.

وی تصریح کرد: سازندگان به جای توقف در تخلفات ساختمانی از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده ۵ شهرداری استفاده کنند.