به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 7، نصراله آبادیان با بیان این مطلب افزود: پارکلت پروژه ای است که از سال 1398 طراحی آن توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران در دستور کار قرار داشت از همین رو نقاط مختلفی برای اجرای آن در شهر تهران در نظر گرفته شد.

وی در ادامه تاکید کرد: از چهارده نقطه درنظر گرفته شده برای اجرای این طرح دونقطه آن در منطقه 7 واقع شده است که با هماهنگی های صورت گرفته مقرر شد در خیابان نیلوفر پس از اخذ تاییدات سازمان حمل و نقل و ترافیک طرح پارکلت به صورت مستقل توسط منطقه 7 اجرا شود.

شهردار منطقه 7 یادآور شد: پارکلت یک فضای مکثی است که با در اختیار قرار گرفتن دو یا سه پارک حاشیه ای در مقابل مراکز جاذب جمعیت قرار گرفته و قابلیت جابه جایی به نقاط مختلف شهر را خواهد داشت.