به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ ، او افزود: در طرح خدمت منطقه امید و زندگی، ۹ سر فصل تعریف شده که در ۷ ناحیه و زیر نظر سه معاونت اجرایی می شود و امیدواریم در پایان این طرح تغییرات رخ داده ملموس و موثر باشد.

شریفی به این ۹ سرفصل اشاره کرده و افزود: نوسازی و بازسازی مخازن و زیر مخزنی ها، پوشاننده و رنگ آمیزی، روکش آسفالت و لکه گیری، بررسی آنالیز خدمات شهری و فضای سبز (افزایش نیروی انسانی) المان های ترافیکی (گاردریل،چراغ های راهنمایی و رانندگی، خط کشی و ...) پل های مکانیزه عابر پیاده، مبارزه با جانوران موذی، روشنایی و بازپیرایی بوستان ها مواردی هست که در طرح خدمت منطقه ۵ در اولویت قرار دارند.

شهردار منطقه ۵ در مورد اقدامات معاونت ترافیک افزود : ۵۲۰۰ متر خط کشی ، نصب تابلوی خطر نما ، احداث شورون ، اجرای علائم افقی و علائم افقی محوری ، نصب استوانه ، نصب پایه تابلو  لوله ، کاشن تانک ، نصب بشکه، نصب تابلوی گذرگاه عابر پیاده ، مرمت تابلوی هدایت مسیر ، خط کشی بلوک عابر پیاده و  خط کشی کانال عابر پیاده از جمله اقدامات معاونت حمل و ترافیک منطقه ۵ در طرح خدمت است . 

شریفی با اشاره اقدامات معاونت عمران نیز اذعان داشت : در طرح خدمت ۳۵۰ متر عملیات تراش و روکش دستی و همچنین ۱۷۰۹ متر عملیات تراش و روکش مکانیزه اجرا شده است .

او در پایان با اشاره به اقدامات معاونت خدمات شهری گفت : رفت وروب ، رسیدگی به فضای سبز ، طرح راه خدمت، رفع نواقص روشنایی، پوشاننده وامحاء شعار نویسی ، پاکسازی مخازن ، رفع نقص سرویس بهداشتی ، رنگ آمیزی المان های شهری ، حذف زوائد فیزیکی ، جمع آوری بنر و تبلیغات ، مبارزه با جانوران موذی و رفع نقص المان های ترافیکی از جمله اقدامات این معاونت در طرح خدمت به شمار می رود.