به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 13 ، محمد هادی علی احمدی با اشاره به فعالیت گروه های مردمی در محلات پس از کاهش شیوع ویروس کرونا گفت : فعالیت کانون های سلامت محور با برپایی انتخابات دبیران منطقه ای کانون ها از سر گرفته شده است. 

او افزود : عضو گیری در کانون های محلی در حال اجراست و در برخی محلات برای انجام فعالیت های گسترده تر ، مدیران کانون ها در حال انتخاب هستند و در همین زمینه ، در نخستین گام دبیر منطقه ای کانون سالمند انتخاب شد. 

شهردار منطقه 13 با بیان اینکه هر دو سال یکبار ، انتخابات دبیران محلی و منطقه ای برگزار می شود تا برنامه ها از طریق این افراد به اطلاع اعضا رسیده و اجرایی شود اظهار داشت : انتخابات در هفت کانون شامل مادرانه، دخانیات ، پزشکان و گروه های جهادی ، سالمند، معلولان، بیماری های غیر واگیر و... انجام می شود . 

او با اشاره به انتصاب مدیران از طریق انتخابات و با حضور مسئولان شهری ادامه داد :دبیران کانون ها ضمن شناسایی ظرفیت های محلی ، برنامه هایی را پیشنهاد می دهند تا از این طریق مشارکت شهروندان جلب شود ، به عنوان مثال در کانون سالمندان برنامه هایی مانند دورهمی ها، آموزشی و گردشی و.. برگزار می شود که هماهنگی این برنامه ها با دبیران کانون هاست.  

مهرداد احمدی ، رئیس اداره سلامت منطقه نیز در خصوص فعالیت کانون جدید مادرانه توضیح داد : با توجه به لزوم توجه به مبحث خانواده و ازدیاد جمعیت ، این کانون تشکیل شده و فعالیت  این کانون  مورد توجه است و برنامه های آن از طریق کلاس آموزشی، مشاوره خانواده و .. پیگیری می شود.