به گزارش اکونا پرس،

دکتر رضا قربانی در وبینار آشنایی با فرصت‌ها و معرفی کمک هزینه گرنت تحقیق و توسعه این صندوق بیان کرد: صندوق نوآوری که در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تاسیس شده است، خدمات خود را در چهار محور تسهیلات، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی به شرکت‌ها ارائه می‌کند.
وی با بیان اینکه با وجود حلقه مغفول صنایع و شرکت‌ها با دانشگاه‌ها، سعی کردیم از ظرفیت‌های دانشگاهیان استفاده کنیم، اظهارکرد: چالش‌های همکاری صنایع و شرکت‌ها با دانشگاه شامل ارجاع دیرهنگام نیازهای فناور، چالش زبان مشترک صنعت و دانشگاه، نقطه تماس(آزمایشگاه تحقیقاتی و تیم پژوهشی)، ماهیت حقوقی قراردادهای همکاری اکتساب و توسعه فناوری، ماهیت بودجه و اعتبار اکتساب فناوری، چالش سرمایه‌گذاری و عبور از «دره مرگ» و انگیزه اساتید و بازنگری نظام ارتقاء اعضای هیات علمی ‌است.
معاون نوآوری و توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به الزامات تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش بنیان و فناور گفت: تدقیق نیاز فناورانه و تدوین بیانیه، فراخوان و شناسایی تیم تحقیقاتی منطبق، تشکیل کمیته راهبری و هدایت و حمایت بلاعوض مالی علاوه بر حمایت مالی برای تحقیق و توسعه لازم است.
قربانی با اشاره به اینکه رویکرد جدید تحقیق و توسعه، فشار فناوری در جهت حمایت از آن است، گفت: این فشار فناوری مبتنی بر اعلام نیاز شرکت دانش بنیان، ارزیابی کیفی نیاز شرکت دانش بنیان، انتخاب مجری طرح از طریق فراخوان، مبتنی بر اولویت‌های علم و فناوری کشور در اسناد فرادستی و اعلام نهادهای دغدغه‌مند، انتخاب مجری طرح از طریق فراخوان و انتخاب شرکت یا شتابدهنده دانش بنیان علاقمند از طریق فراخوان محدود و عمدتا معطوف به شتابدهنده‌های دانش بنیان است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان به دانشگاهیان و هسته‌های پژوهشی احساس نیاز می‌کنند، اظهار کرد: صندوق نوآوری، خدمت گرنت تحقیق و توسعه را در جهت شکل‌گیری تیم‌های تحقیقاتی و تجاری‌سازی طرح‌های نوآور طراحی کرده است.
در ادامه این وبینار نیز ، مهندس هدی مراغه‌ای، کارشناس تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به معرفی خدمت گرنت تحقیق و توسعه این صندوق پرداخت.