به گزارش اکونا پرس،

مهندس تقی زاده در پنل تخصصی چالش صنعت فولاد گفت: واحدهای معدنی و صنعتی فولاد برای اجرای طرح های توسعه خود نیازمند ارز حاصل از صادرات هستند، مصوبه جدید برای اخذ  عوارض صادرات فولاد قطعا در اجرای طرح های توسعه مانع بزرگی ایجاد می‌کند.