به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، حسن حردان، کارشناس مسائل سیاسی مهمان این برنامه از «قلم رصاص» بوده و به تحلیل مقاله محقق امور خاورمیانه در مجله آمریکایی فارن افرز تحت عنوان رئالیسم جدید آمریکایی در خاورمیانه در این برنامه از «قلم رصاص» شبکه العالم خواهد پرداخت.  

در این باره بیان خواهد شد؛ منافع ملموس آمریکا در کم اهمیت جلوه دادن اعتراض بایدن به نقض حقوق بشر در عربستان و کاهش تنش در روابط آمریکا و عربستان را توجیه می کند. 

در ادامه به نقل از این نشریه آمریکایی ذکر خواهد شد؛ تحولات در منطقه نشان دهنده احتمال درگیری در چند محور است اما گام های نزدیک به هم نشان می دهد که رهبران منطقه شروع به بازنگری در هزینه های بی ثباتی کرده اند. 

ماموریت سخت بایدن در احیای مشارکت های آمریکایی در خاورمیانه به نقل از استاد دانشگاه جورج تاون در موسسه بروکینگز آمریکا، مطلب دیگری است که در این برنامه مطرح و نقد خواهد شد. 

در این باره نیز با اشاره به بازدید جو بایدن از خاورمیانه بیان خواهد کرد؛ دولت وی در روابط خود با اسرائیل، عربستان سعودی و دیگر متحدان منطقه ای با چالش های زیادی روبروست و در سطح اساسی ایالات متحده و این متحدان اولویت های مشابهی ندارند و نگرانی هایی وجود دارد که تمرکز ایالات متحده بر آسیا و اروپا باعث شود که به یک شریک امنیتی تبدیل نشود. 

«قلم رصاص» تولید شبکه العالم در دفتر بیروت با اجرای جیهان عبدالنبی،  26 تیرماه ساعت 21 به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.