به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، «مهدی نعلبندی» مدیر رادیو آذری معاونت برون مرزی در تبریز گفت: درپی تداوم فعالیت های اینترنتی نماینده نامشروع رژیم صهیونیستی در باکو و پویش هماهنگ سفارتخانه های آمریکا و انگلیس در باکو برای پرمخاطب کردن مطالب ضدایرانی «جرج دیک» که به درستی «جوانک خام صهیونیست» لقب گرفته است، رادیو آذری در صف اول مقابله با این حرکت مذبوحانه صهیونیست ها و حامیانشان در جمهوری آذربایجان خواهد ایستاد. 

نعلبندی ادامه داد: در برنامه روزهای دوشنبه و سه شنبه «آچیق سوز» یا «بحث آزاد» که هر هفته اختصاص به مطالب مهم روز دارد، اهداف رژیم صهیونیستی از سواستفاده از رسانه های جمهوری آذربایجان در تحریکات قومیتگرایانه ضدایرانی بررسی و تحلیل خواهد شد. 

در واکاوی این سیاست رژیم صهیونیستی، سوابق نویسندگان و نظریه پردازان صهیونیست در طرح و تبلیغ «پان ترکیسم» و تلاش برای ایجاد شبکه های محلی برای عملیاتی کردن این پدیده خطرناک و تفرقه افکنانه و راه های مقابله با آن واکاوی خواهد شد. 

برنامه «آچیق سوز» رادیو آذری معاونت برون مرزی، روزهای دوشنبه از ساعت 19:30 به وقت تهران و در مدت زمان 40 دقیقه و سه شنبه ها نیز از ساعت 08:20 به وقت تهران پخش می شود.