به گزارش اکونا پرس، متن ابلاغیه استاندار قم خطاب به دستگاه های اجرایی استان، (به استثناء بانک ها و دستگاه های امدادی و خدماتی) بدین شرح است: به استناد بند (1) تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 32072/ت ،55420/ه مورخ 19/03/1397 و با توجه به نامه شماره100/30/18678/97 مورخ 19/3/97 وزیر محترم نیرو مبنی بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم در جهت رعایت الگوی مصرف برق در ساعات اوج به منظور جلوگیری از احتمال اعمال خاموشی های اضطراری در استان قم، بدینوسیله ساعت کار دستگاههای مشمول با رعایت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ 01/04/1397 لغایت 31/05/ 1397 برای روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 6:30 الی 13:30 و روز های پنج شنبه از ساعت6:30 الی 12:30 تعیین و ابلاغ می گردد.

در این راستا، کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به خاموش کردن لوازم برقی خصوصاً سیستم های سرمایشی و کاهش روشنایی غیر ضروری پس از وقت اداری، استفاده حداقل انرژی الکتریکی برای روشنایی در ساعات اداری، تنظیم دمای محیط کار روی حداقل 25 درجه سانتی گراد، و استفاده از مولد های اضطراری برای تولید برق در ماه های تیر و مرداد از ساعت 12 الی 18 می باشند بطوری که در فصل تابستان، باید مصرف انرژی برق نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل 10 در صد کاهش یابد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران مربوطه بوده و بازرسان استانداری در طول مدت اجرای طرح از دستگاه های اجرایی بازدید به عمل خواهند آورد.